Çalışan Profili

2015 yılı itibariyle toplam çalışan sayısı 867’dir. Tüm çalışanlar beyaz yakalıdır.

Çalışanların yaklaşık %6’sını müdür ve üzeri yöneticiler oluşturmaktadır. %13’ü ilk kademe yönetici ve %81’ini çalışan yönetici altı pozisyonlarda görev almaktadır. (52 üst düzey-tepe yönetici ve müdürler, 114 ilk kademe yönetici ve 701 çalışan yönetici altı pozisyonda çalışmaktadır.

 


Çalışanların %15’i kadın %85’i erkek’tir. (136 kadın 731 erkek çalışan vardır.)


Çalışanların %42’si üniversite ve üzeri, %26’si ön lisans mezunudur. Lise ve altı çalışanlar toplam sayının %32’ini oluşturmaktadır. (368 çalışan üniversite ve üzeri, 225 çalışan önlisans,  239 çalışan lise ve 35 çalışan ilköğretim mezunudur.

Ortalama kıdem 6 yıldır.