İnsan Kaynakları Politikaları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 

Zorlu Enerji Grubu, hedeflerine ulaşmasındaki en büyük kaynağının çalışanları olduğuna inanarak; vizyonu, misyonu, ilke ve değerlerini destekleyen sistemler yaratmakta; iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için çabalamaktadır. İnsan kaynakları politikasını oluştururken Grup şirketlerine karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı, iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı öncelikle hedeflemiştir. 

 

• İnsan kaynakları alanında kaliteli işler çıkarmaya,

• Grup şirketlerinin hedeflerine ulaşması için en etkin şekilde desteklemek adına insan kaynakları süreçlerini her zaman güncel tutmaya,

• İnsan kaynakları alanındaki tüm işlerde etkinliği ve verimliliği artırmaya,

• Çalışanlarına hizmet verirken, iletişim kurarken veya sistem geliştirirken teknolojiyi ve gelişmiş metodları kullanmaya,

• Çalışmak için uygun ortamlar hazırlamaya çalışır.

 

 

Zorlu Enerji Grubu, yetkin çalışanları bünyesine katmaya; yüksek potansiyelli çalışanları elde tutmaya gayret gösterir. Enerji sektörünün uzmanlarını şirket içinde yaratmak için eğitim, gelişim ve öğrenme faaliyetlerini destekler. 

 

Zorlu Enerji Grubu'nda personel departmanından insan kaynaklarına geçiş 2005 yılının sonlarında başlamıştır. Bu tarihten itibaren geliştirilen stratejik İK uygulamaları ile kurumsallaşma sürecine destek olunmuş; birim, bugün yönetimin önemli destek fonksiyonlarından biri haline gelmiştir. Zorlu Enerji Grubu'nun yeni işleri ile büyümesinden dolayı artan çalışan, lokasyon, iş alanı sayısı, yeni insan kaynakları sistemlerinin yaratılmasına vesile olmuştur. Bugün işe alımdan işten ayrılmaya kadar olan süreçte çalışanların motivasyonu, gelişimi ve etkin şekilde çalışmaları için yeni sistemlerin geliştirilmesine devam edilmektedir.